Verantwoordelijkheid

De gebouweigenaar dient als ‘goed huisvader’ ook te zorgen voor de veiligheid in, op en rondom zijn gebouw en dus ook voor de veiligheid op het dak. Bij veiligheid op het dak kunt u denken aan het voorkomen van brandgevaar, instortingsgevaar, maar ook valgevaar. Wanneer een dak 2.5 m1 of hoger is en er worden binnen 4 m1 van de dakrand werkzaamheden uitgevoerd, dan dienen er voorzieningen aanwezig te zijn om valgevaar te voorkomen. Ook de toegang naar het dak dient veilig te zijn, zodat het dak zonder valgevaar betreden kan worden. Voorzieningen zijn bijvoorbeeld permanente of tijdelijke hekwerken, , kooi- en gevelladders, tijdelijk fysieke afzettingen, ankerpunten, en/of kabelsystemen.

Risico-inventarisaties

Het opstellen van een dakrisico-inventarisatie is een goed hulpmiddel om de risico op valgevaar in kaart te brengen en op basis daarvan een gedegen plan van aanpak op te stellen. Wij kunnen u hiermee uitstekend van dienst zijn, zodat u goed gedocumenteerd en volgens de geldende regelgeving de noodzakelijke maatregelen kan laten uitvoeren.

Installatie veiligheidsvoorzieningen

Wij verzorgen de installatie van alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, zoals hekwerken, kooi- en gevelladders, individuele ankerpunten en/of kabelsystemen. Deze voorzieningen worden geinstalleerd door gecertificeerde monteurs, zodat u met een gerust hart uw medewerkers of medewerkers van externe bedrijven op uw daken kunt laten werken.