Dakconditie.nl is een internet applicatie ondersteund door een mobile app, waarmee gebouweigenaren en -beheerders online toegang hebben tot relevante informatie met betrekking tot hun daken. Tevens kunnen calamiteiten zoals lekkages online gemeld worden, waarna binnen 2 uur een afspraak wordt gemaakt met de gebruiker of huurder van het gebouw.

Inspectie- en onderhoudsovereenkomsten

Voor het in conditie houden van uw daken is het aan te bevelen jaarlijks uw daken te laten te inspecteren en reinigen. Hiervoor hebben wij overeenkomsten ontwikkeld, waarbij de inspectieresultaten in Dakconditie.nl worden vastgelegd. Het voordeel is dat u op elk gewenst moment deze informatie online kunt inzien en niet afhankelijk bent van uw leverancier. Conditiemetingen worden op dakbouwdeelniveau uitgevoerd, wat betekent dat de conditie van dakvlak inclusief details zoals dakranden, opstanden, ect. inzichtelijk worden gemaakt. Dit helpt u jaarlijks de juiste keuzes te maken voor het opstellen van uw financiële onderhoudsbudgettem.

Lekkagemeldingen

Met Dakconditie.nl is de gehele administratieve afhandeling van melding tot en met de factuur geautomatiseerd. Dit betekent dat deze werkzaamheden op een zo efficient mogelijke wijze worden uitgevoerd en dus ook tegen minimale kosten. U ontvangt een bevestiging van de melding, de afspraak en de gereedmelding. Hierdoor blijft u precies op de hoogte over de afhandeling van uw melding. Onze monteurs hebben m.b.v. de app de mogelijkheid om de gebruiker of huurder van het pand een servicebon te laten tekenen op hun smartphone. Hiermee wordt vastgelegd dat ze op locatie zijn geweest en de werkzaamheden hebben uitgevoerd. Als bijlage aan de servicebon kan ook een foto worden toegevoegd van de gemaakte lekkage.

Met Dakconditie.nl kunt u zowel vast als mobiel uw lekkages melden en heeft u beschikking over een digitaal archief, waarin u al uw meldingen kunt terug vinden.

Informatie

Voor informatie kunt u mailen met info@dakconditie.nl of telefonisch contact opnemen met ons kantoor : +31 10-2499550